Regulamin drugiej edycji wydarzenia jest w trakcie tworzenia.